(0)

Vykdomi projektai

Projekto LL-00011 "Vandens maršrutų tinklo vystymas Latvijoje ir Lietuvoje toliau plečiant tarpvalstybinio turizmo produktą www.riverways.eu" (WaterWays) tikslas - vystyti vandens kelių tinklą Latvijoje ir Lietuvoje, toliau plečiant esamą tarpvalstybinį turizmo produktą riverways.eu, sukuriant ežerų tinklą rekreacinei veiklai, ir upių tinklą plaukimui baidarėmis visoje Programos teritorijoje.

 

 

 


Bendras projekto LL-00052 "Baltijos šalių karinio paveldo turizmo produkto plėtra Lietuvoje ir Pietų Latvijoje" (Military Heritage II) tikslas – didinti karinio paveldo vaidmenį turizmo srityje bei ekonomikos plėtroje, kuriant Baltijos šalių karinio paveldo turizmo produktą Lietuvoje ir Pietų Latvijoje.

 

 

 


Tvaraus turizmo ir svetingumo plėtrai būtinas sąmoningas visų susijusių suinteresuotųjų šalių dalyvavimas, taip pat stipri politinė lyderystė, kad būtų užtikrintas platus dalyvavimas ir bendras sutarimas. Svetingumo sektorius taps tvaresnis dėka mažųjų ir vidutinių įmonių ir jų ekosistemos žiedinio judėjimo. Šis projektas padidins ir paskatins bendrus veiksmus visoje verslo vertės grandinėje, pateikiant reikalingas priemones ir medžiagą.


Lietuvos kaimo tinklo renginių komunikacijos projektu “Kaimo turizmo vaidmuo kaimo plėtros procesuose – kulinarinio turizmo ir vietinių maisto produktų vartojimo skatinimas” siekiama skatinti ūkininkų, kaimo turizmo paslaugų teikėjų, smulkių gamintojų kaime, kaimo bendruomenės ir gyventojų bendradarbiavimą, pasiūlyti jiems naujas veiklas, įtraukiant kulinarinį paveldą ir skatinant vietinių maisto produktų vartojimą.


Interreg Baltic Sea region projektas "BASCIL -  Inovatyvūs sprendimai kaimiškų vietovių maisto gamintojams: veiklos įvairinimo skatinimas, teikiant kulinarinio turizmo paslaugas", kurio tikslas didinti vietos maisto gamintojų kaimo vietovėse atsparumą ir skatinti tvarų augimą, įvairinant veiklas ir teikiant kulinarinio turizmo paslaugas.


CORDIALIS projektas finansuojamas pagal Erasmus+ programą bus vystomas 4 Europos šalyse (Prancūzijoje, Italijoje, Suomijoje ir Lietuvoje). Įgyvendinant projektą bus sukurta tarptautinė mokymosi priemonė, kuri bus visiems laisvai prieinama internete. Pagrindinis tikslas – sukurti svetainę kaip edukacinę priemonę, kurioje būs talpinami ir pristatomi visi projekto produktai. Ši platforma užtikrins, kad mokomieji vaizdo įrašai būtų nuolatos pasiekiami, bei, kad visą kitą metodinę medžiagą vartotojai galėtų atsisiųsti nemokamai.


Įvykdyti projektai

European green belt projekto "Ekoturizmo sprendimai smulkiems kaimo verslininkams Europos žaliojoje juostoje Lietuvoje" (Eco-tourism solutions for the small rural entrepreneurs along EGB in Lithuania) tikslas populiarinti ekoturizmą Lietuvoje, didinti aplinkosauginį švietimą ir visuomenės sąmoningumą bei turistų supratimą apie Žaliosios Juostos regioną Lietuvoje.

 

 


Didinant žaliojo (ekologinio) ir gastronominio turizmo paslaugų bei produktų kaimo vietovėse populiarumą, Lietuvos kaimo tinklo renginių komunikacijos projektu Kaimo turizmo vaidmuo kaimo plėtros procesuose – žaliojo turizmo ir vietinio maisto kultūros skatinimas bus siekiama aktyvinti šių produktų ir paslaugų vystymąsi bei regionų plėtrą.


„EU4Business: Connecting Companies“ projektas „Bendradarbiavimas agroturizme: partnerystės kūrimas ir Lietuvos bei Gruzijos įmonių bendradarbiavimas – AGRICONT“. Šio projekto metu bus atrinktos 7 asociacijos, klasteriai ar kitos turizmo verslą jungiančios įmonės (BSO) kiekvienoje šalyje. Projekto partneriai skatins komunikaciją bei bendradarbiavimą tarp šių įmonių, kad jos įgytų naujų žinių, suprastų savo trūkumus, juos panaikintų bei padidintų savo darbo našumą ir paslaugų spektrą. Įgyvendinant šį projektą bus iškelti institucinio bendradarbiavimo klausimai, bus dalinamasi gerąja patirtimi, atliekamos lyginamosios analizės, keičiamasi žiniomis bei technologiniais atradimais tarp abiejų partnerių šalių.


Pilnas projekto pavadinimas "Miško maršrutų kūrimas Lietuvoje ir Latvijoje. Baltijos pajūrio pėsčiųjų maršruto plėtra Lietuvoje". Šio projekto metu bus sukurti, išvystyti bei viešinami du maršrutai – Miško Takas Latvijoje ir Lietuvoje bei Baltijos Pajūrio Pėsčiųjų Maršrutas Lietuvoje. Abu keliai bus sujungti su jau egzistuojančiais ilgo atstumo pėsčiųjų maršrutais ir taip bus užpildyta trūkstama atkarpa ilgo atstumo pėsčiųjų takų tinkle.


Projekto metu planuojama vykdyti tematinius specialiuosius mokymus, po kurių darbas su klientais taps efektyvesnis ir sklandesnis, išaugs projekte dalyvaujančių įmonių darbuotojų efektyvumas, padidės darbo našumas, pardavimų apimtys,  darbuotojai įgis ar tobulins savo žinias bei profesinius įgūdžius, ženkliai pakels savo kompetenciją, kas leis jiems sustiprinti savo pozicijas rinkoje, jie taps konkurencingesni, paklausesni darbo rinkoje, bus užtikrintas jų profesinis mobilumas.


Lietuvos kaimo tinklo komunikacijos projektu Kaimo turizmo vaidmuo kaimo plėtros procesuose – vietinio maisto kultūros skatinimas siekiame paskatinti bendradarbiavimą kaime tarp paslaugų teikėjų, smulkių gamintojų kaime, ūkininkų ir bendruomenės, populiarinti vietinio naminio maisto idėją, skatinti kaimo gyventojus organizuoti netradicines veiklas, pristatančias tautinį bei kulinarinį paveldą ir prisidėti prie gastronominio turizmo vystymo bei keliavimo po regionus didinimo. Vietinio maisto ir turizmo sinergija gali būti puiki pradžia užimtumo didinimui kaime bei prisidėti prie subalansuotos teritorinės kaimo plėtros.


Lietuvos kaimo tinklo elektroninės komunikacijos projektu siekiame pristatyti geruosius Kaimo plėtros programos įgyvendinimo kaimo turizmo versle pavyzdžius ir paskatinti aktyvesnį jaunimo dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, užimtumo didinimą, patrauklių turizmo produktų kūrimą bei regionų įvaizdžio gerinimą.


Projektu bus siekiama prisidėti prie ES komunikacijos "Kurianti Lietuva" krypties įgyvendinimo ir skatinti Lietuvos šeimas su vaikais pažinti lietuviškus tradicinius amatus bei kulinarinį paveldą, o kaimo turizmo verslininkus - užsiimti tradicijų puoselėjimu bei edukacinių programų vykdymu.


Baltijos jūros regiono valstybių kaimiškose teritorijose vietiniai maisto gamintojai ir smulkūs  ūkininkai dažniausiai yra susikūrę į mažas šeimos verslo įmones. Projekto tikslas yra sukurti tvarų ir lankstų verslo modelį B2B (verslas verslui), kuris galėtų būti pritaikomas vietiniams maisto tinklams. Šis modelis leistų sukurti sklandžias trumpalaikes tiekimo grandines vietos ir regionų lygmeniu bei skatintų kaimo vietovėse smulkaus verslo augimą vietos maisto sektoriuje.


STORIE projekto, finansuojamo pagal Erasmus+ programą, metu bus kuriama tarptautinė mokymosi programa, kuri bus visiems laisvai prieinama internete. Šio projekto tikslas – parengus mokymosi programą, pagerinti mažų kaimo kompanijų konkurencingumą ir kompetenciją turizmo produktų kūrimo ir rinkodaros srityje, plėtojant jų įgūdžius bei gebėjimus kurti, ir skatinti tvaraus turizmo produktus, pagrįstus nematerialiu kultūros paveldu.


Projekto metu bus surinkta ir susisteminta medžiaga apie 30 lietuviškų liaudies amatų, šių amatų produktus, edukacines ar parodomąsias programas ir UNESCO paveldo objektus Lietuvos prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose. Apie minėtus kultūros paveldo objektus bus sukurti vaizdo filmai ir foto medžiaga. Projekto metu bus sukurtas elektroninis žemėlapis su pažymėtomis amatų vykdymo ir/ar edukacinių amatų programų demonstravimo, materialiųjų UNESCO paveldo objektų vietomis; sukurti el. lankstinukai. Visas sukurtas turinys bus integruotas į internetinės svetainės www.atostogoskaime.lt polapį "Lietuvos amatų ir UNESCO objektų gidas".


Lietuvos kaimo turizmo asociacija įgyvendinant projektą "Inovacijos kaimo turizmo verslui", realizuos inovatyvias kaimo turizmo paslaugų kūrimo ir tobulinimo, rinkodaros bei turizmo sektoriaus darbuotojų mokymų veiklas. Įgyvendintos tinklapio tobulinimo priemonės palengvins kompleksinį kaimo turizmo paslaugų pateikimą ir tiesioginį jų užsakymą. Sustiprintas prekės ženklas „Atostogos kaime“ pagerins asociacijos ir jos narių poziciją rinkoje, kokybiškų kaimo turizmo paslaugų pasiekiamumą bei patrauklumą. Įvykdžius kaimo turizmo sektoriaus darbuotojų mokymus, inovatyvūs verslininkai taps konkurencingesni apgyvendinimo rinkoje, gebės kurti, diegti ir naudotis inovacijomis.


Lietuvos kaimo tinklo komunikacijos projektu Kaimo turizmo vaidmuo kaimo plėtros procesuose – vietinio maisto ir edukacinių veiklų skatinimas siekiame paskatinti bendradarbiavimą tarp paslaugų tiekėjų kaime, populiarinti vietinio maisto idėją, organizuoti edukacines veiklas ir kurti konkurencingus agroturizmo produktus, įtraukiant tautinį paveldą, pristatyti atvirus ūkius ir jų veiklą, pasinaudojant Kaimo plėtros programos paramos galimybėmis.

 


Europoje, taip pat Latvijoje ir Lietuvoje auga susidomėjimas senosiomis sodo augalų veislėmis ir jų perdirbimo produktais, kaip gamtiniu ir kultūriniu paveldu. Tačiau potencialūs lankytojai prarandami, neegzistuojant informacijai ir turistiniams maršrutams. Galimi gamtinio paveldo objektai nepritaikyti turistams. Projekto pagrindinis tikslas – padidinti autentiškų kolekcijų patrauklumą ir prieinamumą.

 


 

Projektas skirtas darniai kultūrinio paveldo išsaugojimo plėtrai ir kultūrinio paveldo paslaugų bei produktų skatinimui, siekiant padidinti turistų skaičių programos įgyvendinimo teritorijoje. Pagrindinis projekto tikslas yra darnaus tarpvalstybinio kultūrinio paveldo skatinimas per agroturizmo produktus programos teritorijoje Latvijoje ir Lietuvoje.

 


Projektu bus siekiama viešinti Lietuvos tradicinį maistą bei, vykdant e-rinkodaros priemones, skatinti turizmo produktų bei paslaugų žinomumą šalyje ir užsienyje. Projekto metu visuose Lietuvos etnografiniuose regionuose bus surinkta ir susisteminta medžiaga apie 65 kulinarinio paveldo objektus, jų gaminimo vietas, sukurti vaizdo filmai ir foto medžiaga. Sukurtas turinys bus patalpintas svetainėje www.skoniukelias.lt.


Asociacijos koordinuojamas Erasmus + projektas padės vystytis Europos turizmo sektoriui, išmaniai panaudojant skaitmeninę rinką ir IT galimybes. Juo siekiama prisidėti prie smulkaus ir vidutinio vystymo. Išskirtinis dėmesys skiriamas kaimo turizmo sektoriui, kuriame juntamas reikiamų gebėjimų, resursų ir žinių, reikalingų sukurti ar padidinti savo verslumą internetinėje erdvėje, trūkumas.           

 

 

 

 

 


Baltijos jūros kulinarinio maršruto svetainė pristato kiekvienos šalies maisto tradicijas, siūlo geriausius receptus ir nuorodos į nacionalines svetaines, kuriose galima rasti daugiau informacijos bei vietos restoranų, kavinių ir barų miestuose ir kaimo vietovėse kontaktus.


Projektu siekiama skatinti ir plėtoti kaimo turizmo pasiūlą senjorams. Projekto partneriai vykdo veiklas, kurios padės vystyti apgyvendinimo paslaugas senjorams bei nustatyti gaires kaimo turizmo paslaugų teikėjams, priimantiems savo sodybose senjorus turistus.

 

 

 

 

 


Vykdytų LKTA projektų suvestinė

Partneriai