(0)

Kaimo tinklo projektas

Lietuvos kaimo tinklo komunikacijos projektu Kaimo turizmo vaidmuo kaimo plėtros procesuose – vietinio maisto kultūros skatinimas siekiame paskatinti bendradarbiavimą kaime tarp paslaugų teikėjų, smulkių gamintojų kaime, ūkininkų ir bendruomenės, populiarinti vietinio naminio maisto idėją, skatinti kaimo gyventojus organizuoti netradicines veiklas, pristatančias tautinį bei kulinarinį paveldą ir prisidėti prie gastronominio turizmo vystymo bei keliavimo po regionus didinimo. Vietinio maisto ir turizmo sinergija gali būti puiki pradžia užimtumo didinimui kaime bei prisidėti prie subalansuotos teritorinės kaimo plėtros.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020 m. lapkričio 2 d., pabaiga – 2021 m. spalio 30 d.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 33 687,00 Eur dydžio parama su 90 proc. iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 28 633,95 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 5 053,05 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos.

 

Partneriai