(0)

WaterWays

LL-00011 Vandens maršrutų tinklo vystymas Latvijoje ir Lietuvoje toliau plečiant tarpvalstybinio turizmo produktą www.riverways.eu (WaterWays)

Projekto tikslas - vystyti vandens kelių tinklą Latvijoje ir Lietuvoje, toliau plečiant esamą tarpvalstybinį turizmo produktą riverways.eu, sukuriant ežerų tinklą rekreacinei veiklai, ir upių tinklą plaukimui baidarėmis visoje Programos teritorijoje. Bendradarbiaujant tarpvalstybiniu mastu, bus sukurta bendra išsami informacija apie vandens turizmą ežeruose ir upėse www.riverways.eu. "Safe&Green" koncepcija sudarys sąlygas saugiam ir gamtai draugiškam turizmui, sumažins nenumatytą antropogeninę apkrovą turizmui naudojamiems gamtos ištekliams ir prisidės prie atsakingesnės ir labiau išsilavinusios keliautojų visuomenės kūrimo. Bus sukurtos 6 rekreacinės vietos prie vandens telkinių, padidinant gamtos išteklių prieinamumą vandens veikloms.

Suplanuotos veiklos

  •  Ežerų ir upių ekspedicijos, kurių tikslas - surinkti ir patalpinti į svetainę www.riverways.eu informaciją apie lankomus ir tinkamus rekreacinius ežerus ir upes su GPS, nuotraukomis, aprašymais;
  • "Safe&Green" koncepcijos pristatymas paslaugų teikėjams, siekiant skatinti aplinką tausojantį elgesį poilsiaujant prie ežerų ir upių;
  •  Prieigų prie vandens telkinių gerinimas: 4 Kuržemėje ir 2 Klaipėdos regione;
  •  Vietovių žymėjimas RIVERWAYS ženklu;
  •  Renginiai su turizmu susijusioms suinteresuotosioms šalims - seminarai apie saugą, aplinką, produktų kūrimą ir kt;
  •  Tinklalapio atnaujinimas ir ženklo vandens kelių tinklui sukūrimas - RIVERWAYS simbolis;
  •  Kelionių vadovas apie Latvijos ir Lietuvos ežerus.

Pagrindinis projekto partneris: Kuržemės planavimo regionas (LV).

Projekto partneriai:

    Saldus apskrities savivaldybė (LV);
    Talsi apskrities savivaldybė (LV;
    Kuldygos apskrities savivaldybė (LV);
    Liepojos miesto savivaldybės administracija (LV);
    Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (LT);
    Kretingos rajono savivaldybės administracija (LT).

Projekto trukmė nuo 2024-03-01 iki 2026-02-28.

Projekto biudžetas 719 581,20 EUR. Iš jų bendras Europos regioninės plėtros fondo finansavimas 575 664,96 EUR.

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako tik Lietuvos kaimo turizmo asociacija ir jis jokiu būdu negali būti laikomas atspindinčiu Europos Sąjungos poziciją.

Partneriai