(0)

Galimybės jaunimui vystyti verslą kaime

Lietuvos kaimo tinklo elektroninės komunikacijos projektas „Galimybės jaunimui vystyti verslą kaime“ Kaimo turizmo veikla bendradarbiavimo pagrindu geba apjungti net kelias veiklos sritis – apgyvendinimą, vietinį maistą, amatus, tautinį paveldą bei kitas teikiamas papildomas pramogas ar paslaugas kaimo vietovėje. Vaizdo klipuose pateikiamas Kaimo plėtros paramos (KPP) remiamų priemonių įgyvendinimas kaimo turizmo versle yra šviečiamoji ir informacinė medžiaga visuomenei, ypač jaunimui, kuris galėtų tokiu verslu užsiimti kaimo vietovėje. Pristatant geruosius KPP įgyvendinimo kaimo turizmo versle pavyzdžius, norima paskatinti aktyvesnį jaunimo dalyvavimą kaimo plėtros procesuose, užimtumo didinimą, patrauklių turizmo produktų kūrimą bei regionų įvaizdžio gerinimą.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2021 m. gegužės 1 d., pabaiga – 2022 m. sausio 30 d.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 15 000,00 Eur dydžio 90 proc. parama, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 12 750,00 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 2 250 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos.

Partneriai