(0)

Nuo 2013 m. vykdyti projektai

Projekto pavadinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Projekto trumpas aprašymas

Partneriai, projekto įgyvendinimo vieta, kita informacija

Paramos suma, Eur

Konkursai "Lietuviška kaimo turizmo sodyba"

2013-2014 m.

Pagal nustatytus kriterijus atrinkti ir adovanoti labiausiai etnokultūrą puoselėjančius LKTA narius.

Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas projektas. Partnerių nėra. Įgyvendinimo vieta - Lietuva.

4 344,00

Konkursai "Lietuviška kaimo turizmo sodyba"

2015 m.

Pagal nustatytus kriterijus atrinkti ir adovanoti labiausiai etnokultūrą puoselėjančius LKTA narius.

Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas projektas. Partnerių nėra. Įgyvendinimo vieta - Lietuva.

2 896,00

Europos kaimo turizmo asociacija (EUROGITES)

2013-2014 m.

Atstovauti LKTA narių interesus Europos lygmeniu.

Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas projektas. Partnerių nėra. Įgyvendinimo vieta - įvairios Europos šalys.

6 661,00

SAFETUR

2012-2014 m.

Praktine patirtimi pagįstas mokymo įrankis saugumui kaimo turizmo sektoriuje Europoje užtikrinti. Svarbiausias tikslas - parengti saugos ir saugumo kaimo turizme virtualius mokymus, vertinimo vadovą bei savikontrolės vertinimą.

Finansuojamas iš "Lifelong learning programme" programos. Įgyvendinimo vieta - visų partnerių šalys.
Partneriai: Bulgarijos kaimo turizmo asociacija, Ispanijos regioninė kaimo turizmo asociacija, Didžiosios Britanijos kaimo turizmo asociacija, Latvijos kaimo turizmo asociacija "Lauku celotajs", Norvegijos kaimo turizmo asociacija

24 111,00

„Turizmo skatinimas didinant regionų istorinį ir kultūrinį žinomumą“

2013-2014 m.

Projekto metu įgyvendinamos veiklos sustiprino Lietuvos ir Baltarusijos savivaldų ir verslo institucijų bendradarbiavimą turizmo, sveikatingumo ir svetingumo srityse, o tai leidžia plačiau ir operatyviau naudotis informacija apie istorinį-kultūrinį paveldą tiksliniame regione.

Projektas finansuojamas Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės 2007- 2013 m. Bendradarbiavimo per sieną programos Lietuva – Latvija – Baltarusija lėšomis. LKTA buvo vieni iš partnerių. Partneriai iš Lietuvos - VšĮ Baltijos agroverslo institutas, Druskininkų savivaldybės administracija - ir Baltarusijos - Visuomeninio susivienijimo „Respublikinė turizmo ir sporto sąjunga“ Gardino srities filialas bei Gardino miesto vykdomasis kūno kultūros, sporto ir turizmo departamento komitetas.
Vieta - Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje – Druskininkų savivaldybėje ir Gardino srityje.

19 028,00

Europos kaimo turizmo asociacija (EUROGITES)

2015 m.

Atstovauti LKTA narių interesus Europos lygmeniu.

Lietuvos kaimo tinklo finansuojamas projektas. Partnerių nėra. Įgyvendinimo vieta - įvairios Europos šalys.

3 330,00

Šiaurės valstybių Geros savijautos turizmo projektas PROWELL

2014-2015 m.

Projektu siekiama vystyti specializuotų kaimo turizmo produktų kūrimą, akcentuojant sveiką gyvenseną. Remiantis gerąja praktika partnerių šalyse bei išanalizavus vartotojų poreikius, parengti geros savijautos turizmo produktų kriterijus ir juos pritaikyti LKTA narių sodybose.

Finansuojamas Europos Komisijos. Įgyvendinimo vieta - visų partnerių šalys. Partneriai: Latvijos kaimo turizmo asociacija "Lauku celotajs", Suomijos turizmo organizacija, Rytų Suomijos universitetas, Danijos Vejle regiono turizmo organizacija, Hardangerio (Norvegija) turizmo organizacija, Rytų Danijos universitetas

19 509,00

MARLO

2013-2015 m.

Pagrindinis projekto tikslas - skatinti domėjimąsi vietiniais ir ekologiškais produktais; projekto metu sukurtomis rinkodaros priemonėmis smulkieji gamintojai padidino savo produktų pridedamąją vertę bei prisidėjo prie vietos bendradarbiavimo plėtros.

Finansuota iš "Lifelong learning programme" programos. Įgyvendinimo vieta - visų partnerių šalys. Partneriai:
CFPPA/CDFA of Sainte Livrade sur Lot (CFPPA) Prancūzija;
• Consortium CONFAO, Italija;
• State Education Centre (SEC) Ministry of Education and Science Republic of Latvija;
• Foundation for Culture and Ecology (FCE), Rumunija;
• Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia (CAFS) Slovėnija;

19 462,00

SENGOR

2014-2016 m.

Projektu siekta skatinti ir plėtoti kaimo turizmo pasiūlą senjorams. Projekto partneriai vykdė veiklas, kurios padėda vystyti apgyvendinimo paslaugas senjorams bei nustatyti gaires kaimo turizmo paslaugų teikėjams, priimantiems savo sodybose senjorus turistus.

Finansuojamas Europos Komisijos. Įgyvendinimo vieta - visų partnerių šalys. Partneriai: Europos kaimo turizmo federacija EUROGITES, Latvijos kaimo turizmo asociacija "Lauku celotajs", Norvegijos kaimo turizmo asociacija, Olandijos senjorų organizacija, Vlaams Brabant (Belgija) regiono turizmo organizacija

20 302,00

Country style

2014-2015

Projektas skirtas paskatinti kaimo turizmo organizacijų bendradarbiavimą tarp Baltijos jūros regiono šalių

Finansuojama pagal programą "EUSBSR - Seed money facility. Įgyvendinimo vieta - visų partnerių šalys. Partneriai: Latvijos kaimo turizmo asociacija "Lauku celotajs", Norvegijos kaimo turizmo asociacija, Estijos kaimo turizmo asociacija, Lenkijos kaimo turizmo asociacija, Meklenburgo-Pomeranijos (Vokietija) žemės turizmo organizacija, Greifsvaldo universitetas (DE)

2 504,00

E-KITOUR

2015-2017

Projektas skirtas e.rinkodaros kompetencijų didinimui kaimo turizmo sektoriuje. Projekto metu bus sukurti mokymų moduliai ir praktinis vadovas e. rinokodaros priemonių įgyvendinimui smulkiose ir vidutinėse įmonėse, užsiimančiose kaimo turizmo verslu.

Finansuojama pagal ERASMUS + programą. Įgyvendinimo vieta - visos partnerių šalys. Partneriai: Kauno mokslo ir technologijų parkas, SE1 Media Ltd (Didžioji Britanija), Eurocrea Merchant Srl (Italija), Avaca technologies consulting (Graikija), Federturismo confindustria (Italija), Europos kaimo turizmo federacija EUROGITES.


34 375,00

BSR Culinary route

2015-2016

Projektas skirtas kaimo turizmo organizacijų bendradarbiavimui skatinti tarp Baltijos jūros regiono šalių, vystant kulinarinio paveldo turizmą.

Finansuojama iš Baltijos jūros šalių Tarybos. Įgyvendinimo vieta - visų partnerių šalys. Partneriai: įvairios turizmo ir kulinarinio paveldo vystymo organizacijos iš Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos ir Danijos.

4 542,00

Tradicinio lietuviško maisto gidas

2016-2018

Projektu bus siekiama viešinti Lietuvos tradicinį maistą bei, vykdant e-rinkodaros priemones, skatinti turizmo produktų bei paslaugų žinomumą šalyje ir užsienyje.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.
Partnerių nėra.
Įgyvendinimo vieta - Lietuva.

203 553,24

Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas

2017-2019

Projekto pagrindinis tikslas – padidinti autentiškų kolekcijų patrauklumą ir prieinamumą.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

70 677,50

Agroturizmo produktų vystymas, puoselėjant ūkininkavimo tradicijas, Latvijoje ir Lietuvoje

2017-2019

Projektas skirtas kultūrinio paveldo paslaugų bei produktų skatinimui, plėtojant agroturizmo produktus programos teritorijoje Latvijoje ir Lietuvoje. Išlaikytos senosios tradicijos amatuose, statyboje ir architektūroje bus pristatomos turistams atviruose ūkiuose, ekskursijose su gidais, meistriškumo pažintinėse programose, interaktyviuose muziejuose.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

96 497,95

Baltic Sea Food - Vietinio maisto tiekimo B2B verslo modelio vystymas Baltijos jūros regione

2017-2020

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti nacionalinių ir regioninių organizacijų, dalyvaujančių projekte kompetencijas skatinti ir palaikyti B2B verslo modelio taikymą vietinio maisto tinkluose Baltijos jūros regione.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. Projekto partneriai: Estijos kaimo reikalų ministerija (Estija), Latvijos kaimo turizmo asociacija (Latvija), Mecklenburg-Vorpommen Turizmo taryba (Vokietija), Ystad savivaldybė (Švedija), Latvijos žemės ūkio organizacijų bendradarbiavimo taryba (Latvija), Esbjerg verslo regionas (Danija), Norvegijos kaimo turizmo ir vietinio maisto asociacija- HANEN (Norvegija), NGO Estijos kaimo turizmo organizacija (Estija), Estijos žemės ūkio ir prekybos rūmai (Estija), Pskov Agrotechnikos kolegija (Rusija), State Committee of the Pskov krašto ekonominio vystymosi ir investicijų valstybinis komitetas (Rusija), Lahti Taikomųjų mokslų universitetas (Suomija), Fondas "Polish Nature" (Lenkija).

2 436 479

STORIE

2018-2020

Šio projekto tikslas – parengus mokymosi programą, pagerinti mažų kaimo kompanijų konkurencingumą ir kompetenciją turizmo produktų kūrimo ir rinkodaros srityje, plėtojant jų įgūdžius bei gebėjimus kurti, ir skatinti tvaraus turizmo produktus, pagrįstus nematerialiu kultūros paveldu.

Finansuojama pagal ERASMUS + programą.  Įgyvendinimo vieta - visos partnerių šalys. Partneriai: EOLAS (Ispanija), Learning Detours (Kipras), Razvojna agencija (Kroatija), Interregio Forum (Vengrija), Kontakt Szervezetfejlesztő (Vengrija), Velencei-Tavi (Vengrija).

239 845

 

Partneriai