(0)

Agroturizmo produktų vystymas, puoselėjant ūkininkavimo tradicijas Latvijoje - Lietuvoje

Heritage based agritourism product development in Latvia - Lithuania (AGRI-HERITAGE)

Projekto Nr. LLI-65

Projektas skirtas darniai kultūrinio paveldo išsaugojimo plėtrai ir kultūrinio paveldo paslaugų bei produktų skatinimui, siekiant padidinti turistų skaičių programos įgyvendinimo teritorijoje. Pagrindinis projekto tikslas yra darnaus tarpvalstybinio kultūrinio paveldo skatinimas per agroturizmo produktus programos teritorijoje Latvijoje ir Lietuvoje.
 

Daugumoje ūkių žmonės vis dar naudoja tradicinius ūkininkavimo, kulinarijos, žvejybos būdus, puoselėja tradicinius amatus. Tradicijų pristatymas turi didelį potencialą tapti konkurencingu agroturizmo produktu turistams atviruose ūkiuose ir sodybose. Ūkiuose ir sodybose veiks senovinių įrankių muziejai, vyks ekskursijos, degustacinės, edukacinės ir interaktyvios programos, parodančios senąsias tradicijas (tradiciniai žuvies rūkymo, duonos kepimo, puodų žiedimo metodai ir kiti amatai). Bus galimybė apsigyventi ūkiuose, veiks mažos parduotuvėlės, siūlančios ūkiuose pagamintus produktus ar suvenyrus.

Agroturizmo produktai, skatinantys tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir kultūrinio paveldo išsaugojimą, atsiras palaipsniui – sukūrus kriterijų sistemą ir gerosios praktikos gaires būsimiems paslaugų teikėjams, prasidės reklaminė kampanija, produktai bus atpažįstami ir tik tada pateks į rinką.
 
Projekto tikslai
Projekto tikslas – viešinti agroturizmo produktus ir skatinti naujų atsiradimą visoje programos teritorijoje Latvijoje ir Lietuvoje, siekiant išsaugoti kultūros paveldą bei pritraukti daugiau turistų į regionus. Agroturizmo produktai kuriami ir pristatomi sodybose, ūkiuose ir muziejuose, kuriuose puoselėjamos žemės ūkio, žuvininkystės, amatų, maisto produktų gamybos ir perdirbimo tradicijos.
 
Planuojami projekto rezultatai:
1) 10 turistinių maršrutų, kurie apima lankomus ūkius ir sodybas, siūlančias agroturizmo produktus (po 50 ūkių ir/ar sodybų Lietuvoje ir Latvijoje);
2) parengta metodinė medžiaga smulkiesiems verslininkams (3 knygų rinkinys apie agroturizmo produktų kriterijus, ūkio ar sodybos pritaikymą turistams ir rinkodarą, informaciniai seminarai, produktų akreditavimas);
3) agroturizmo produktų rinkodaros kampanija.

Bendras projekto biudžetas yra 235 881 Eur, iš kurių 200 499 Eur finansuojama Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Programos svetainė: www.latlit.eu

Oficiali ES svetainė: www.europa.eu

Projekto partneriai - Latvijos kaimo turizmo asociacija "Lauku ceļotājs": http://www.celotajs.lv/en

Plačiau apie projektą ir jo metu įvykdytas veiklas galite rasti ČIA.

Šis dokumentas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio dokumento turinį atsako Lietuvos kaimo turizmo asociacija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Partneriai