(0)

BASCIL

BASCIL - Inovatyvūs sprendimai kaimiškų vietovių maisto gamintojams: veiklos įvairinimo skatinimas, teikiant kulinarinio turizmo paslaugas

 

Apie projektą:

BASCIL yra tarptautinis bendradarbiavimo projektas, kuriame dalyvauja 15 partnerių iš 8 šalių (Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Norvegijos, Švedijos ir Suomijos). Iš Lietuvos projekto partneriai yra Lietuvos kaimo turizmo asociacija, asociacija "Klaipėdos regionas" ir Lietuvos socialinių mokslų centras. Projekto koordinatorius - "Krinova" mokslo parkas.

Problematika:

Pastaraisiais metais smulkius maisto gamintojus kaimo vietovėse stipriai paveikė pandemija, kylančios energijos kainos ir padidėjusios gamybos sąnaudos. Tai daro didelę įtaką vietinio maisto sektoriaus atsparumui kaimo vietovėse. Vienas iš sprendimų, galinčių padėti smulkiems vietos maisto gamintojams, yra jų verslo veiklos įvairinimas, įsitraukiant į kulinarinio turizmo paslaugų teikimą. Tai padėtų jiems lengviau pasiekti galutinius vartotojus bei padaryti regioną patrauklesnį ir labiau matomą lankytojams.

Remiantis Pasaulio turizmo organizacijos (UNWTO) statistiniais duomenimis, kulinarinio turizmo sektorius pasaulyje sparčiai auga. Baltijos jūros regione vietos gyventojai taip pat labiau domisi vietiniais produktais, maistu ir kulinariniu turizmu. Siekiant neatsilikti nuo augančios tendencijos, turizmo rinkoje atsiranda daug patrauklesnių kulinarinio turizmo pasiūlymų ir paslaugų poreikis. Europoje Baltijos jūros regionas vis dar mažai žinomas kaip kulinarinio turizmo kryptis. Aktyvus maisto gamintojų įsitraukimas į turizmo sektorių yra puiki galimybė padaryti savo pasiūlymus labiau matomus ir patrauklius lankytojams.

Tikslas:

Didinti vietos maisto gamintojų kaimo vietovėse atsparumą ir skatinti tvarų augimą, įvairinant veiklas ir teikiant kulinarinio turizmo paslaugas.

Pagrindinės veiklos:

  • Išanalizuoti esamą vietos maisto gamintojų į(si)traukimo į kulinarinį turizmą patirtį.
  • Sukurti inovatyvų sprendimą efektyviam kulinarinio turizmo paslaugų planavimui, įtraukiant vietos maisto gamintojus.
  • Sukurti inovatyvų sprendimą efektyviai kulinarinio turizmo produkto rinkodarai.
  • Sukurti sprendimus maisto gamybos ir kulinarinio turizmo integravimui įmonės lygiu bei pristatyti juos smulkaus ir vidutinio verslo atstovams.

Tarptautinis bendradarbiavimas:

Svarbu rinkti ir analizuoti turimas žinias ir gerąją patirtį apie regionus. Tuomet galima pritaikyti turimas žinias ir rasti tvarų sprendimą, kaip sumažinti įvairią Baltijos jūros regiono vietos maisto gamintojų ir tinklų rizikas. Sprendžiant panašias problemas ir bendrai analizuojant smulkių gamintojų galimybes, galime sukurti sinergiją, kuri padės rasti bendrą sprendimą šioms tikslinėms grupėms.

Projekto rezultatai yra viešai prieinami ir pritaikomi platesnei maisto gamintojų, besidominčių verslo įvairinimu, grupei.

Į projektą yra įtraukti kiekvienos šalies pilotinai regionai ir tinklai. Lietuvoje vienas iš pilotinių regionų yra Asociacija “Pociūnėlių miestelio bendruomenė” (Radviliškio r.). Kontaktinis asmuo Lina Noreikaitė-Rimkienė, +37061456637, [email protected].

 

Projekto pradžia: 2023 m. sausio 1 d.

Projekto pabaiga: 2025 m. gruodžio 31 d.

Bendras projekto biudžetas (8 šalys, 15 partnerių) yra 3,348,779.95 EUR, iš kurių Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) parama yra 2 839 394,52 EUR ir Norvegijos finansavimas 181 018,40 EUR.

Projekto svetainė - https://interreg-baltic.eu/project/bascil/

 

Vadovas "Praktiniai kulinarinio turizmo vystymo sprendimai vietos maisto gamintojų teikiamoms paslaugoms Baltijos jūros regione"

Vadovo pristatymo skaidrės

 

Lietuvos kaimo turizmo asociacijos kontaktinis asmuo:

Kotryna Kabašinskaitė, [email protected], +37063557154

 

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos kaimo turizmo asociacija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Partneriai