(0)

Tradicinio lietuviško maisto gidas

Lietuvos kaimo turizmo asociacija įgyvendino projektą „Tradicinio lietuviško maisto gidas“.

Projekto tikslas - didinti Lietuvos kulinarinio paveldo žinomumą ir populiarumą.

Projektu siekta viešinti Lietuvos tradicinį maistą bei, vykdant e-rinkodaros priemones, skatinti turizmo produktų bei paslaugų žinomumą šalyje ir užsienyje. Projekto metu visuose Lietuvos etnografiniuose regionuose surinkta ir susisteminta medžiaga apie 65 kulinarinio paveldo objektus, jų gaminimo vietas, sukurti vaizdo filmai ir foto medžiaga. Sukurtas turinys patalpintas svetainėje www.skoniukelias.lt.

Projekto paraiška parengta vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondo investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemone Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

Projekto įgyvendinimo metu įgyvendintos šios e-rinkodaros priemonės:

1. Internetinis puslapis

2. Reklama paieškos sistemose

3. Rinkodara socialiniuose tinkluose

4. Videoreklama internete

5. Reklama elektroniniu paštu

6. Reklama internetiniuose portaluose

7. Turinio rinkodara

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2016 m. liepos 29 d., pabaiga – 2018 m. rugpjūčio 29 d.

Projekto vertė – 239.474,41 Eur. Projekto ES fondų finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 203.553,24 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo metu įvykdytas veiklas galite rasti www.skoniukelias.lt

Partneriai