(0)

Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: Paveldo sodų turas

Paveldo sodų turas (HERITAGE GARDENS)

Projekto Nr. LLI-181

Europoje, taip pat Latvijoje ir Lietuvoje auga susidomėjimas senosiomis sodo augalų veislėmis ir jų perdirbimo produktais, kaip gamtiniu ir kultūriniu paveldu. Tačiau potencialūs lankytojai prarandami, neegzistuojant informacijai ir turistiniams maršrutams. Galimi gamtinio paveldo objektai nepritaikyti turistams. Projekto pagrindinis tikslas – padidinti autentiškų kolekcijų patrauklumą ir prieinamumą.

Mokslinių institutų, kaimo turizmo asociacijų ir muziejų kompetencijos bus apjungtos pasiekti projekto tikslus ir tikslines grupes: visuomenę, nacionalines ir tarptautines turizmo firmas, valdžios institucijas, lavinimo įstaigas ir įmones. Bus sukurtas naujas turizmo produktas –Paveldo sodai, su tikslu išsaugoti gamtinį paveldą. Senieji vaisių ir daržovių produktų receptai bus pritaikyti šiuolaikiniams reikalavimams. Maršrutai su produktų demonstravimu padidins turistų skaičių ne sezono metu. Paveldo sodų turizmo produktas padės išplėsti turizmo paslaugas. Dviračių ir auto maršrutai bus prienami Paveldo sodų žemėlapyje, papildomai su visu paslaugų paketu: maitinimusi, nakvyne, lankytinais objektais.

Projekto metu bus atnaujinti kultūrinio ir gamtinio paveldo objektai, istorinis sodas pasodintas Rundalės dvaro muziejuje, senųjų sodo, daržo ir gėlių veislių kolekcijos institutuose bus tinkamai apipavidalintos. Praturtintos kolekcijos bus skirtos poilsiui, švietimui ir mokslui. Dvi brošiūros ir bukletas bus paruošti projekto rezultatų sklaidai ir informacijai apie gamtinio ir kultūrinio paveldo objektus Latvijoje ir Lietuvoje, jų istorinę vertę, būtinybę išsaugoti istorinius sodininkystės objektus.

Projekto trukmė: 2017.04.01 – 2019.03.31

Projekto vertė – 83 149,93 Eur. Projekto ES fondų finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 70 677,50 Eur. Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Programos interneto svetainė www.latlit.eu. Oficiali ES svetainė www.europa.eu.

Projekto partneriai :

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras: www.lammc.lt

Kauno rajono muziejus: www.krmuziejus.lt

Latvijos kaimo turizmo asociacija "Lauku ceļotājs": www.celotajs.lv/en

Latvijos sodininkystės institutas: www.darzkopibasinstituts.lv

Rundalės muziejus Latvijoje: http://rundale.net

Platesnę informaciją apie projektą ir jo metu įvykdytas veiklas galite rasti ČIA.

Pranešimas spaudai.

Šis dokumentas parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šios informacijos turinį atsako Lietuvos kaimo turizmo asociacija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi Europos Sąjungos nuomonę.

Partneriai