(0)

Tradicinių lietuviškų amatų gidas

Lietuvos kaimo turizmo asociacija pradeda įgyvendinti projektą "Tradicinių lietuviškų amatų gidas".

Projekto tikslas - vykdant e. rinkodaros priemones didinti tradicinių Lietuvos amatų bei UNESCO kultūros paveldo objektų populiarumą bei žinomumą.

Projekto metu bus surinkta ir susisteminta medžiaga apie 30 lietuviškų liaudies amatų, šių amatų produktus, edukacines ar parodomąsias programas ir UNESCO paveldo objektus Lietuvos prioritetiniuose turizmo plėtros regionuose. Apie minėtus kultūros paveldo objektus bus sukurti vaizdo filmai ir foto medžiaga. Projekto metu bus sukurtas elektroninis žemėlapis su pažymėtomis amatų vykdymo ir/ar edukacinių amatų programų demonstravimo, materialiųjų UNESCO paveldo objektų vietomis; sukurti el. lankstinukai. Visas sukurtas turinys bus integruotas į internetinės svetainės www.atostogoskaime.lt polapį "Lietuvos amatų ir UNESCO objektų gidas".

 

Projekto paraiška parengta vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondo investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemone Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.

 

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos šios e-rinkodaros priemonės:

1. Sukurtas internetinės svetainės polapis "Lietuvos amatų ir UNESCO objektų gidas"

2. Vykdoma reklama paieškos sistemose

3. Vykdoma rinkodara socialiniuose tinkluose

4. Vykdoma videoreklama internete

5. Vykdoma reklama internetiniuose portaluose

6. Vykdoma turinio rinkodara.

7. Vykdomas paieškų sistemos optimizavimas (SEO)

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018 m. lapkričio 29 d., pabaiga – 2020 m. lapkričio 28 d.

Projekto vertė – 291.887,04 Eur. Projekto ES fondų finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t.y. 248.103,98 Eur. Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Partneriai