(0)

Lietuvos kaimo tinklo projektas

Lietuvos kaimo tinklo renginių komunikacijos projektu “Kaimo turizmo vaidmuo kaimo plėtros procesuose – kulinarinio turizmo ir vietinių maisto produktų vartojimo skatinimas” siekiama skatinti ūkininkų, kaimo turizmo paslaugų teikėjų, smulkių gamintojų kaime, kaimo bendruomenės ir gyventojų bendradarbiavimą, pasiūlyti jiems naujas veiklas, įtraukiant kulinarinį paveldą ir skatinant vietinių maisto produktų vartojimą.

Tam planuojamos šios veiklos: 3 seminarų ciklas „Kulinarinis turizmas – vis dar neišnaudota niša Lietuvos kaimo turizmo verslui“, 2 konferencijos, 2 renginiai „Atviras ūkis“ bei juos viešinantys seminarai, 2 KPP viešinimo akcijos.

Projekte suplanuotomis priemonėmis prisidedama prie kulinarinio turizmo skatinimo, vietinių sezoninių maisto produktų vartojimo, trumpų maisto grandinių populiarinimo, partnerysčių regionuose didinimo ir regionų įvaizdžio stiprinimo. Numatytos priemonės yra orientuotos į Kaimo plėtros programos (KPP) žinomumą, konkurencingumo ir bendradarbiavimo kaime skatinimą, naujų turizmo produktų atsiradimą regionuose bei naujų dalyvių įtraukimą į kaimo plėtros procesus.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2023 m. rugpjūčio 4 d., pabaiga – 2025 m. liepos 31 d.

Projektui įgyvendinti skiriama iki 47 705,00 Eur (su PVM) dydžio parama su 90 proc. intensyvumu, iš jos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos sudaro iki 40 549,25 Eur, t. y. 85 proc. paramos sumos, ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšos sudaro iki 7 155,75 Eur, t. y. 15 proc. paramos sumos.

Partneriai