(0)

Dvarai ir pilys Šilutės rajone

Šilutės dvaro sodyba

Šilutės dvaro pradžia siejama su 1722 m., kuomet buvo sudarytas Šilutės valsčius, o jam valdyti buvo įsteigtas valstybinis dvaras. Neretai Šilutės dvaras pagal paskutinį savininką šiandien vadinamas Hugo Šojaus dvaru. Dvaro sodybą sudarė ponų namas, svirnas, kumetynas, spirito varykla, tvartai šiaurinėje sodybos teritorijos dalyje. Išliko tik 2 pastatai: ponų namas ir svirnas. Iki šių dienų išlikusi senoji liepų alėja, ribojanti dvaro sodybą iš šiaurės rytų.

Švėkšnos dvaro sodyba

Randasi Švėkšnoje.XV a. dvaras buvo paminėtas pirmą kartą. 1624 m. dvare buvo įsteigta stiklo gamykla, popieriaus dirbtuvė. Vertingiausi dvaro sodybos elementais laikytini: jos planinė struktūra, kuri galutimai susiformavo XX a. pr. Ją sudaro mišraus išplanavimo parkas, pavieniai statiniai ir jų grupės, susisiekimo įranga. Ypač organiškai į Švėkšnos miestelio kompoziciją įsijungia dvaro parkas, formuodamas vertingą istorizmo laikotarpio urbanistinį ansamblį.

Vilkėno dvaro sodyba

 Stovi Vilkėno kaime. Dvaras įkurtas XIOX a. II pusėje. Jos įkūrėjas – grafas Aleksandras Plateris, XX a. lietuvių teisės istorikas. Vilkėnų dvaro rūmai stovėjo sodybos centre, aplinkui buvo erdvios vejos, tik rytinėje dalyje buvo nedidelė ūkinė dalis (su arklidėmis). Vilkėnų dvaro sodybą fuormuojantys elementai: užstatymas (išlikę 6 skirtingos paskirties objektai), želdynai (parkas išsidėstęs per dvi terasas), vandenys (upelis ir tvenkinys). Pagrindiniai pastati yra istorizmo stiliaus, rūmai – neorenesansiniai, ūkiniai pastati neturi ryškių stiliaus bruožų.

Partneriai