(0)

Piliakalniai ir kalvos Jurbarko rajone

Seredžiaus piliakalnis

Dar kitaip vadinamas Palemono kalnu. Piliakalnis stūkso Nemuno aukštutinės terasos kyšulyje, suformuotame šalia Pieštvės upelio. Iš šiaurės vakarų piliakalnį supa Pieštvės upelis, iš pietų - Nemuno slėnis, o iš šiaurės rytų prieina gretimą aukštumą.

Veliuonos archeologinių piliakalnių kompleksas


Tai piliakalnių ir įtvirtinimų kompleksas, kuris randasi Veliuonos miestelyje, Nemuno slėnio šlaite. Šį kompleksą sudaro du piliakalniai. Veliuonos I piliakalnis laikomas Gedimino kapu, jo papilys, vadinamas Pilies arba Ramybės kalnu. O už 2,7 km į vakarus yra antrasis Veliuonos II piliakalnis, vadinamas Pilaitėmis.
 
Kartupėnų piliakalnis

Dar kitaip vadinamas Kiaukalniu. Iš vakarų ir šiaurės vakarų piliakalnį juosia Kartupis, iš pietų - Nemuno slėnis, šiaurės rytų pusėje driekiasi aukštuma, kurią nuo piliakalnio skiria griovys. Piliakalnio šiaurės vakarų šlaite yra 2 m. pločio terasos liekanų. taip pat galima pamatyti senovės gyvenvietę, kuri randasi piliakalnio šiaurės rytų papėdėje, kyšulio tęsinyje.

Palocėlių piliavietė

 
Nemuno slėnyje, ties Dubysos žiotimis, kryžiuočiai buvo pasistatę savo pilį, vadinama Marienburgo tvirtovę.Dabar toje vietoje stūkso dvi kalvelės, vadinamos Palocėliais.

Bišpilio piliakalnis

 
Bišpilio piliakalnis dar kitaip vadintas Višpiliu.  Piliakalnį iš šiaurės, vakarų ir pietų supa Imsrės upės  slėnis ir jos pakrančių daubos, rytuose yra aukštuma. Piliakalnio aikštelės dydis siekia 58x28 m. Aikštę ir aukštumą skiria 5 m. pylimas, kuris juosia aikštelės šiaurės rytų, pietryčių ir iš dalies pietinį galus.
Kalnėnų piliavietė

Piliavietė yra sudaryta iš dviejų kalvų -  piliakalnio ir įtvirtinto papilio. Šias dvi kalvas skiria griovys. Viršutinė aikštelė yra  stačiakampio formos. Šiaurinėje ir pietinėje pusėje, už griovio, buvo supilti du pylimai, iš kurių vienas yra nuplautas Nemuno. Į pietvakarius nuo piliakalnio galimą rasti  papilį, kurio aikštelė yra pailga, apsupta grioviu. Piliavietė yra apardyta Nemuno potvynių, tačiau jos teritorijoje dar randama mūrytų iš akmens pastatų liekanų, arbaleto strėlių antgalių. 
Partneriai