(0)
2023 / 01 / 09

Kuo mūsų asociacijai įsimintini 2022 metai?

2022 metų nuveikti darbai ir pasiekimai

Kiekvieni metai atneša vis naujų iššūkių. Atrodo, išgyvenome pandemijos krizę, bet su 2022-aisiais atkeliavo dar daugiau nežinomybės... Tačiau darbai nestoja. Norime su Jumis apžvelgti, ką nuveikėme per praėjusius metus, ir kibti į naujuosius su dar daugiau energijos, idėjų ir motyvacijos!

Tad kaip ir kiekvienų metų pradžioje apžvelgiame praėjusių metų LKTA administracijos įgyvendintas veiklas ir pasiekimus.


PREZIDENTĖS VEIKLA

2022 metais LKTA prezidentė dr. Agnė Vaitkuvienė dalyvavo Lietuvos turizmo rūmų (kaip valdybos narė), Turizmo tarybos (EIMIN), Turizmo ekspertų komisijos posėdžiuose (EIMIN), Europos kaimo turizmo federacijos “RuralTour” (kaip prezidentė ir vykdomojo komiteto narė), taip pat Projektų atrankos komiteto posėdžiuose (NMA), Kaimo tinklo veiklos koordinavimo grupės posėdžiuose   (ŽŪM),   Lietuvos    žemės

ūkio rūmų, Europos žygeivių asociacijos (ERA) veikloje. Dalyvavimas svarbių institucijų darbe padėjo laiku pastebėti besikeičiančius kaimo turizmo veiklą reglamentuojančius teisės aktus ir laiku teikti pasiūlymus dėl kaimo turizmo verslo aplinkos gerinimo.

 

Pagrindiniai LKTA narių atstovavimo valstybės institucijose klausimai 2022 m.:

 • Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą. LKTA nariams išreiškus susirūpinimą dėl galimai neteisingai skaičiuojamos rinkliavos už komunalines atliekas ir netinkamo šios paslaugos vykdymo kreipėmės į rajonų savivaldybes dėl surinkimo tvarkos peržiūrėjimo. Savivaldybėms nevykdant mūsų prašymo, kartu su kitomis asociacijomis kreipėmės į Aplinkos ministeriją dėl LRV nutarimo „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo. Taip pat parengėme pasiūlymus ir kreipėmės į LR Seimą, Aplinkos ministeriją ir Žemės ūkio rūmus, kad šios kaimo turizmo sodybų problemos pagaliau būtų išspręstos. Daugiau informacijos.
 • Dėl elektroninės turistų registracijos sistemos. Šiuo metu VšĮ "Keliauk Lietuvoje" rengia turistų registracijos informacinę sistemą, kuri turėtų palengvinti statistinių turizmo duomenų surinkimą ir pakeisti privalomas popierines registracijos korteles. LKTA manymu, sistemoje privalomų suvesti svečių duomenų kiekis yra per didelis, o laiko tarpas jiems suvesti - per mažas: sodybos neturi administracinių pajėgumų šiems reikalavimams įgyvendinti. Nuo birželio mėn. dalyvaujame svarstymuose ir teikiame pasiūlymus šios sistemos kūrėjams dėl pritaikymo kaimo turizmo sodyboms. Daugiau informacijos.
 • Dėl Turizmo įstatymo. Naujame LR Turizmo įstatymo redakcijos projekte iš sąvokų buvo išbrauktas kaimo turizmo paslaugos apibrėžimas. Tai įvestų daug maišaties kaimo turizmo verslo reglamentavime ir sumažintų kaimo turizmo matomumą. Su tuo sutikti negalėjome ir teikėme pastabas dėl projekto peržiūrėjimo LR Seimui ir EIMIN. Po projekto svarstymo LR Seimo kaimo reikalų komitete buvo sutarta, kad kaimo turizmo paslaugos, kaip ir visų kitų apgyvendinimo paslaugų sąvokos bus apibrėžtos atskiru ministro įsakymu. Daugiau informacijos.
 • Dėl PVM tarifo apgyvendinimo ir maitinimo paslaugoms. Kartu su Lietuvos turizmo rūmais ir kitomis asociacijomis dalyvavome diskusijose EIMIN ir LR Seimo komitetuose dėl PVM 9 proc. tarifo galiojimo pratęsimo apgyvendinimo įstaigoms neterminuotam laikotarpiui. Taip pat, kadangi dalis kaimo turizmo sodybų teikia ir maitinimo paslaugas, siekėme, kad 9 proc. PVM tarifo taikymas būtų pratęstas ir maitinimo paslaugoms. LKTA pozicija buvo atstovauti smulkaus verslo interesą ir, kad 9 proc. PVM tarifas būtų taikomas ne tik viešbučiams ir restoranams, bet ir pagal individualią veiklą bei verslo liudijimą dirbantiems kaimo turizmo verslininkams. Lengvatinis 9 proc. PVM tarifas apgyvendinimo paslaugoms buvo patvirtintas neribotam laikotarpiui, 9 proc. PVM tarifas maitinimo paslaugoms buvo pratęstas metams - iki 2023 12 31.

Tarptautinė atstovavimo veikla 2022 m.:

2022 m. spalio 13-14 d. Juodkalnijoje vyko Europos kaimo turizmo federacijos Generalinė Asamblėja, kurioje dr. Agnė Vaitkuvienė buvo išrinkta Europos kaimo turizmo federacijos “RuralTour” prezidente ir vykdomojo komiteto nare. Tai didelė garbė ir pripažinimas Lietuvos kaimo turizmo sektoriui. Daugiau informacijos.

Pranešimai renginiuose 2022 m.:

 • Sausio mėnesį LKTA prezidentė dr. Agnė Vaitkuvienė dalyvavo "Lietuvos turizmo forume 2022", kurį organizavo Lietuvos turizmo rūmai. Panelinėje diskusijoje “Kokia yra Lietuvos turizmo industrija šiandien?” pristatė kaimo turizmo situaciją. Daugiau informacijos.
 • Vasario pabaigoje Lietuvos Verslo Forume LKTA buvo pasiruošusi pristatyti šio sezono naujienas ir pakviesti Lietuvos verslininkus organizuoti renginius ir darbuotojų poilsį kaimo turizmo sodybose. Tačiau staiga prasidėjus karui LKTA prezidentė dr. Agnė Vaitkuvienė šių metų Lietuvos verslo forume pristatė sodybų teikiamą pagalbą Ukrainos piliečiams. Daugiau informacijos.
 • Gegužės mėnesį Kaune įvyko tarptautinė konferencija „PĖSČIŲJŲ MARŠRUTAI: NAUDA KELIAUTOJAMS, NAUDA BENDRUOMENĖMS, NAUDA EKONOMIKAI“. Konferenciją moderavo LKTA tarybos pirmininkas Linas Žabaliūnas, o baigiamojoje panelinėje diskusijoje galėjome išgirsti ir LKTA prezidentės dr. Agnės Vaitkuvienės įžvalgas. Daugiau informacijos.
 • LKTA prezidentė virtualaus susitikimo metu LKTA veiklą pristatė Kazlų Rūdos savivaldybės apgyvendinimo paslaugų teikėjams. Esame nacionalinė asociacija ir mums svarbus kiekvienas regionas ir kiekviena kaimo turizmo sodyba. Kvietėme Kazlų Rūdos sodybas prisijungti prie LKTA, nes kuo daugiau mūsų, tuo mes stipresni! Daugiau informacijos.

ŽINIASKLAIDA:

Pagrindinis LKTA prezidentės tikslas visų interviu metu - kuo plačiau reklamuoti kaimo turizmą, rodyti atostogų kaime privalumus ir skatinti žmones savo atostogoms pasirinkti kaimo turizmo sodybas bei rinktis gandro ženklu pažymėtas vietas.

 • Viso per 2022 m. skirtingose žiniasklaidos priemonėse buvo publikuota virš 80 LKTA prezidentės dr. A. Vaitkuvienės interviu ir komentarų, kurių dėka kaimo turizmas šiemet tikrai buvo matomas ir populiarinamas. Nuorodas į svarbesnius interviu galite rasti LKTA Facebook paskyroje.
 • LKTA prezidentė dr. A.Vaitkuvienė nuolat dalyvavo laidose ir teikė komentarus LRT, LNK, TV3, Delfi, Lietuvos ryto ir kitoms televizijoms ir portalams apie kaimo turizmo verslo padėtį ir nuolat priminė apie kaimo turizmo sodybų teikiamas paslaugas.
 • Toliau bendradarbiaujame su www.welovelithuania.com – 2022 metais jų portale pasirodė 7 straipsniai apie kaimo turizmą bei 5 straipsniai apie projektą „Miško takas“.
 • Gegužės mėnesį Birštono savivaldybėje suorganizavome projekto „Miško takas“ žurnalistų turą. Daugiau informacijos.
 • Liepos mėnesį į Lietuvą pasikvietėme užsienio turizmo ekspertus, aprodėme skirtingas Lietuvos vietas, kaimo turizmo sodybas. Po šio turo pasirodė straipsniai Suomijos ir Lenkijos žurnaluose vietine kalba. Daugiau informacijos.
 • Rugpjūčio mėnesį suorganizavome „Atviros dienos kaime 2022“ žurnalistų turą. Daugiau informacijos.

Ir dar daug kitų renginių, verslo susitikimų, žiniasklaidos priemonių, kuriuose buvo viešinama asociacijos veikla ir nariai.


PAGALBA UKRAINAI

Efektyviai reagavome į karą Ukrainoje. Rinkome informaciją apie LKTA narius, kurie galėjo priimti Ukrainos pabėgėlius į savo sodybas. Daugiau nei 50 sodybų pateikė savo informaciją. Šią informaciją perdavėme „Stiprūs kartu“ bei nukreipėme pabėgėlius tiesiogiai.


APDOVANOJIMAI

Šiemet ir vėl skelbėme Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkursą, kurį organizavome su Etninės kultūros globos taryba bei LR Žemės ūkio ministerija. Vienas svarbiausių konkurso tikslų – skatinti etninės kultūros ir tautinio paveldo plėtrą kaimo turizmo sektoriuje.

Konkurse galėjo dalyvauti visi oficialiai veiklą vykdantys kaimo turizmo paslaugų teikėjai Lietuvoje.

Etnokultūrinės kaimo turizmo sodybos konkurse net dvi prizines vietas laimėjo LKTA nariai!

I vieta skirta sodybai „Po Vienu Rūmu“, o III-ioji vieta sodybai „Ėvė“.

 

Lietuvos turizmo forume „Permąstykime turizmą“ buvo pagerbti Lietuvos turizmui nusipelnę asmenys ir organizacijos, kurie 2022 m. skatino darnųjį turizmą. Darniausio turizmo paslaugos kūrėjo kategorijoje pirmąją vietą laimėjome mes su projektu „Miško takas“, kuris pritrauks daugiau turistų keliauti Lietuvos regionuose ir apsistoti kaimo turizmo sodybose. Daugiau informacijos.


SEMINARAI IR SUSITIKIMAI SU NARIAIS:

 • Balandžio mėnesį Anykščių rajone įvyko visuotinis Narių susitikimas ir 2022 m. kaimo turizmo sezono atidarymas. Daugiau informacijos.
 • Spalio mėnesį Anykščių rajone įvyko konferencija „Ekologinis turizmas Lietuvoje – Europos žaliosios bangos dalis“ bei kaimo turizmo sezono uždarymo renginys. Daugiau informacijos.
 • 2 kartus vedėme virtualų seminarą: "Kaip sukurti pridėtinę vertę klientui ir reklamuoti kuriamus produktus efektyviau?". Daugiau informacijos.
 • Lapkričio mėnesį buvo suorganizuotas seminaras „Žaliasis turizmas - vis dar neišnaudota niša Lietuvos kaimo turizmo verslui“ (šių metų vasario ir kovo mėnesiais planuojamos dar dvi sesijos). Daugiau informacijos.
 • Suorganizavome 6 skyrių susitikimus skirtinguose Lietuvos rajonuose.
 • Toliau tęsėme #DARBOSTOGOSKAIME idėją. Aplankėme 5 sodybas ir jas viešinome Facebook ir Instagram profilyje atostogoskaime.lt bei portale www.welowelithuania.com. Norite, kad šiais metais aplankytume ir jus? Parašykite į [email protected] ir pasitarsime!

PROJEKTINĖ VEIKLA:


ATVIROS DIENOS KAIME
Šeštą kartą organizuota akcija „Atviros dienos kaime“ įvyko antrąjį rugsėjo savaitgalį. Prie rudeninės akcijos prisijungė 60 dalyvių: 16 kaimo turizmo sodybų, 14 ūkių, 6 dvarai ir parkai, 5 muziejai, 4 bendruomenių centrai, 4 kelionių bei pramogų organizatoriai, 4 kulinarinio paveldo puoselėtojai, 3 amatininkai-menininkai, 3 kempingai-stovyklavietės bei 1 kavinė.

Daugiau apie akcijos rezultatus skaitykite ČIA.

SVARBU! Šiemet akcijas vyks gegužės mėnesį! Netrukus skelbsime registraciją, nepraleiskite jos bei pakvieskite drauge dalyvauti ir kaimynus!


KOMANDIRUOTĖS

 • Balandžio mėnesį Latvijoje vyko projekto „Miško takas“ gerosios praktikos vizitas. Aplankėme skirtingas Miško tako atkarpas Kuržemėje, matėme, kaip čia buvo išspręsti maršruto žymėjimo klausimai, poilsiaviečių bei informacinių stendų įrengimas, žygeivių apgyvendinimo kaimo turizmo sodybose klausimas. Daugiau informacijos.
 • Gegužės mėnesį vykome į Prancūziją, kur dalyvavome Erasmus+ CORDIALIS projekto partnerių susitikime. Drauge su kolegomis iš Prancūzijos bei Suomijos diskutavome kaip projekto CORDIALIS rėmuose skatinti amatų plėtrą Lietuvos regionuose. Daugiau informacijos.
 • Birželio pradžioje vykome į Suomiją, kur susitikom su Suomijos kaimo turizmo asociacijos Lomalaidun ry atstovais. Susitikimo metu susipažinome su jų organizacijos struktūra, veiklomis bei kaimo turizmo ypatumais Suomijoje. Aptarėme asociacijų bendradarbiavimo galimybes bei ekologinio turizmo plėtrą Lietuvoje bei Suomijoje. Daugiau informacijos.
 • Rugsėjo pabaigoje – spalio pradžioje LKTA ekspertai vyko į gerosios praktikos apsikeitimo vizitą Kretoje. Čia dalyvavome konferencijoje, susitikome su Graikijos kaimo turizmo asociacijos “Agroxenia” prezidentu bei vietiniais kaimo turizmo atstovais, lankėme įvairius ūkius bei sodybas. Daugiau informacijos.
 • Spalio pabaigoje vykome į Juodkalniją, kur vyko Europos kaimo turizmo federacijos “RuralTour” Generalinė Asamblėja, kurioje dr. Agnė Vaitkuvienė buvo išrinkta Europos kaimo turizmo federacijos “RuralTour” prezidente ir vykdomojo komiteto nare. Daugiau informacijos.
 • Lapkričio pradžioje vėl keliai vedė į Juodkalniją, kur vyko „Green belt“ projekto konferencija. Čia sėmėmės žinių iš kitų šalių ekspertų apie tai kaip paslaugas teikti tvariau, kaip skatinti ir propaguoti ekologinį turizmą. Daugiau informacijos.
 • Lapkričio viduryje vykome į Portugaliją, kur vyko kaimo turizmo ekspertų susitikimai dėl naujų galimybių kaimo turizmo sektoriui. Dėl Lietuvoje planuojamų alkoholio gamybos įstatyminio reglamentavimo pakeitimų domėjomės šių gėrimų gamybos ir prekybos kaimo turizmo sodybose klausimais, lankėme vynų ūkius, surengėme keletą diskusijų darbo grupėse. Daugiau informacijos.

INTERNETINIS TINKLAPIS WWW.ATOSTOGOSKAIME.LT

Per 2022 metus svetainė www.atostogoskaime.lt sulaukė:

316 tūkst. unikalių lankytojų (vidutiniškai 866 lankytojai per dieną) ir 428 tūkst. apsilankymų svetainėje (vidutiniškai 1172 apsilankymų per dieną).


SOCIALINIAI TINKLAI

Norime atkreipti dėmesį, kad visi šie socialinių tinklų profiliai skirti JUMS. Visuomet laukiame Jūsų naujienų – pasidarėte naujų nuotraukų? Atsiųskite mums. Sugalvojote naują paslaugą? Atsiųskite jos aprašymą, mes tuo pasidalinsime savo socialiniuose tinkluose. Netikėtai atsilaisvino savaitgalis? Parašykite mums ir mes pasistengsime kuo greičiau pasidalinti šia žinia ir padėti Jums rasti naujus klientus. Visa informacija laukiama el. paštu [email protected].


LKTA NARIŲ GRUPĖ FACEBOOK'E

Į šią privačią grupę kviečiame jungtis visus LKTA narius bei dalintis naudinga informacija, diskutuoti, klausti kolegų patarimų ar gauti greitą informaciją iš administracijos. Grupė skirta tik LKTA nariams. Nesate prisijungęs prie šios grupės? Facebook paieškoje įveskite "Lietuvos kaimo turizmo asociacijos nariai", prisijunkite, o mes patvirtinsime Jūsų prašymą.


DĖKOJAME JUMS, KAD ESATE KARTU!

Visuomet laukiame Jūsų pastebėjimų ir pasiūlymų, kaip galėtume gerinti savo veiklą bei mūsų bendradarbiavimą. Rašykite laiškus ar skambinkite. Mūsų kontaktai.

Bei sekite mus Facebook‘e, čia matysite visą naujausią ir aktualiausią informaciją!

2024 m. balandžio 5 d. - visuotinis LKTA narių susirinkimas
2024 / 03 / 15

2024 m. balandžio 5 d. - visuotinis LKTA narių susirinkimas

2024 m. balandžio 5 d. 11 val. Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų (K. Donelaičio g. 2, Kaunas) priesalyje įvyks Lietuvos kaimo turizmo asociacijos (LKTA) Visuotinis narių susirinkimas. Registracijos pradžia 10.00 val.
Pradėjome naują Erasmus+ projektą - CSS-H
2024 / 03 / 12

Pradėjome naują Erasmus+ projektą - CSS-H

Jau kuris laikas dirbame prie Erasmus+ projekto CSS-H (Mažų ir vidutinių įmonių svetingumo paslaugų vertinimas ir tobulinimas). Tie, kurie susipažino su projektu nuo jo pradžios, žino mūsų išsikeltus tikslus, tačiau, daugelis apie CSS-H išgirsta tik dabar, todėl norime trumpai supažindinti su šiuo projektu. 
Miško takas – tarp turizmo sėkmingiausiųjų!
2024 / 01 / 30

Miško takas – tarp turizmo sėkmingiausiųjų!

DŽIUGI ŽINIA! Miško takas išrinktas sėkmingiausiu 2023 m. turizmo projektu, garsinančiu Lietuvą užsienyje!
Regionų paveldo skatinimas
2024 / 01 / 03

Regionų paveldo skatinimas

Regionų paveldo skatinimas vykdant interaktyvią veiklą „CORDIALIS“ komanda sukūrė daug įvairios mokomosios medžiagos, skirtos didinti Europos amatų ir kultūros paveldo žinomumą. Į šią parengtą medžiagą įeina: 1) vadovas, skirtas amatininkams ir specialistams, norintiems interaktyviai pristatyti savo veiklą bei produktus int...
Ataskaitinis seminaras, kuriame buvo pristatyta Atstovavimo RuralTour veikla
2023 / 12 / 15

Ataskaitinis seminaras, kuriame buvo pristatyta Atstovavimo...

Gruodžio 12 dieną suorganizavome ataskaitinį atstovavimo Europos kaimo turizmo federacijoje „Rural Tour“ seminarą, kuris įvyko Alytaus rajone.  
Balsavimas už 2023 m. Lietuvos turizmo sėkmingiausiuosius
2023 / 12 / 14

Balsavimas už 2023 m. Lietuvos turizmo sėkmingiausiuosius

Nacionalinė turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje skelbia balsavimą už 2023 m. LIETUVOS TURIZMO SĖKMINGIAUSIUOSIUS.
Suorganizavome pirmąjį hakatoną
2023 / 12 / 01

Suorganizavome pirmąjį hakatoną

Šią savaitę suorganizavome pirmąjį mūsų ir projekto BASCIL hakatoną, kuris vyko Kauno kolegijoje. Hakatono tikslas buvo kiekvienam projekto pilotinio regiono dalyviui – ūkininkui ar verslininkui, sukurti naują arba atnaujintą kulinarinio turizmo produkto ir/arba paslaugos pasiūlymo koncepciją: kokia tai paslauga, kokiems klientams j...
Suorganizavome COSME projekto įvadinį renginį
2023 / 10 / 27

Suorganizavome COSME projekto įvadinį renginį

Spalio 26 d. Kelmės rajone suorganizavome pirmąjį EuroCluster projekto dalyvių susitikimą.
Įvyko BASCIL projekto viešinimo seminaras
2023 / 10 / 20

Įvyko BASCIL projekto viešinimo seminaras

Šią savaitę surengėme projekto "BASCIL - Inovatyvūs sprendimai kaimiškų vietovių maisto gamintojams: veiklos įvairinimo skatinimas, teikiant kulinarinio turizmo paslaugas" viešinimo seminarą. Mūsų projekto ir šio renginio tikslas, kad būtų pasakojamos žmonių istorijos, projektų veiklomis sukurti pokyčiai bei...
Įvyko konferencija „Ekologinis turizmas Lietuvoje – Europos žaliosios bangos dalis“
2023 / 10 / 19

Įvyko konferencija „Ekologinis turizmas Lietuvoje – Europos...

Spalio 18 d. Kelmės rajone įvyko konferencija „Ekologinis turizmas Lietuvoje – Europos žaliosios bangos dalis“, kuria uždarėme 2023 m. kaimo turizmo sezoną.
Partneriai