(0)

Piliakalniai ir kalvos Vilkaviškio rajone

Piliakalnių piliakalnis

Piliakalnių piliakalnis – tai buvusi V-XII a. gyvenvietė ir pilis su priešpiliu. Piliakalnis yra į pietus nuo Piliakalnių kaimo, kairiajame Aistos krante. Manoma, kad čia buvo kunigaikščio Margirio pilis. Netoli piliakalnio esantys Margų ir Pelenių kaimai, bei kai kurie kiti faktai leidžia daryti prielaidą, kad taip ir yra. Jo papėdėje rasta įtvirtintos gyvenvietės liekanų. 

Dabravolės piliakalnis su gyvenviete 

Piliakalnis ir gyvenvietė randasi Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, į pietus nuo Dabravolės. Piliakalnis apardytas arimų, aikštelės pakraščiuose iškasti II Pasaulinio karo apkasai. Šiaurės rytų ir pietryčių šlaituose įrengti laiptai. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečio viduriu – II tūkstantmečio pradžia.

Kaupiškių piliakalnis su gyvenviete 

Stūkso Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, į vakarus nuo Kaupiškių. Piliakalnis įrengtas didelės kalvos viršūnėje. Aikštelė ovali, pailga šiaurės rytų – pietvakarių kryptimi. Piliakalnis labai apardytas arimų ir apkasų, šiaurės rytų – rytų šlaitą suardė žvyrduobė. Paminklo teritorijos plotas 44000 m².

Kudirkos Naumiesčio piliakalnis

Dar vadinamas Napoleono kalnu. Randasi Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, prie Kudirkos Naumiesčio, Širvintos dešiniajame krante. Piliakalnį supa buvusio Juodupės upelio slėniai ir pelkėtos pievos, pietinėje pusėje piliakalnį nuo aukštumos skiria griovys. Piliakalnio pietrytinėje papėdėje yra senovinė gyvenvietė. Vakariniuose ir šiauriniuose pakraščiuose likę apgriuvę apkasai.

Pavištyčio I piliakalnis 

Galima rasti Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, į pietus nuo Pavištyčio. Piliakalnis įrengtas aukštumos pakraštyje. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu. Šiaurės rytų papėdėje yra gyvenvietė, kurioje rasta perdegusių akmenų, molio tinko.

Pavištyčio II piliakalnis su gyvenviete

Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, 1 km į pietus nuo Pavištyčio pirmojo piliakalnio. Datuojamas I tūkstantmečiu – II tūkstantmečio pradžia. Šiaurinėje papėdėje yra gyvenvietė, kurioje rasta lygios keramikos.

Virbalio piliakalnis

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, į pietus nuo Virbalio. Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, Paviršupės upelio dešiniajame krante, ties santaka su bevardžiu upeliu. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu – II tūkstantmečio pradžia.

Šakių piliakalnis

Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, į šiaurės rytus nuo Šakių. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje, Jevonio kairiajame krante. Piliakalnis apardytas arimų, rytinis šlaitas nuplautas Jevonio, šiauriniame šlaite yra sena išplova. Piliakalnio šiaurinė dalis apaugusi lapuočiais, kita dirvonuoja.

Partneriai