(0)

Bažnyčios ir vienuolynai Trakų rajone

 Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia

 Stovi Aukštadvario miestelyje. Bažnyčia istoristinė, turi neogotikos elementų, lotyniško kryžiaus plano, dvibokštė, su trisiene apside ir priestatu prie jos. Navos ir transepto sankryžoje – bokštelis.

Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia 

Trakų bažnyčia garsi Trakų Dievo Motinos su kūdikėliu Jėzumi paveikslu. 1718 m. Trakų Dievo Motinos paveikslas buvo iškilmingai vainikuotas auksinėmis iš Romos popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis. Manoma, kad jį Vytautui Krikšto proga dovanojęs Bizantijos imperatorius Emanuelis II Paleologas.

Beižionių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia

Stovi Beižionių kaime.Bažnyčia stačiakampio plano, su nedideliu bokštu ir bokšteliu, iškilusiu virš stogo. Vidus trijų navų, perskirtų kolonomis. Šalia bažnyčios stovi stulpinė varpinė ir originalus medinis kryžius. Šventoriaus tvora akmenų mūro.

Dusmenų Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia

Stovi Dusmenų kaime. Pastatyta 1818 m. Bažnyčia liaudiško stiliaus, turi klasicizmo bruožų, su  keturių kolonų portiku, trapecijos formos frontonu ir bokšteliu. Prieš bažnyčią stovi medinė varpinė, prie jos – medinis kryžius.

Kazokiškių Švč. Mergelės Marijos Nugalėtojos bažnyčia

Randasi Kazokiškių kaime. Pastatyta 1609 m. Yra vertingų sakralinio meno dailės paminklų, Marijos paveikslas garsėja stebuklais. Bažnyčia vėlyvojo baroko ir ankstyvojo klasicizmo stiliaus, stačiakampio plano, bebokštė, vienanavė. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Šalia vartų – tinkuoto mūro varpinė. Šventoriuje yra senos kapinės.

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia 

Pastatyta 1926 m. Bažnyčia neoromaninė, beveik kvadratinio plano, bebokštė, bazilikinė, su trisiene apside. Vidus 3 navų, atskirtų kolonomis. Prie bažnyčios pietryčių kampo prišlieta aukšta varpinė. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Bažnyčioje yra XIX a. pradžios paveikslas „Šv. Juozapas“, sienų tapybos.

Trakų Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvė

Stovi Trakų mieste. Stačiatikių bendruomenė Trakuose įsikūrė dar 1844 metais, tačiau jai skirta nedidelė cerkvė pastatyta tik 1863 m. I pasaulinio karo metu pusė pastato sugriauta, dėl to mišios ilgą laiką vyko nuosavuose namuose. Tik 1938 m. atliktas kapitalinis remontas ir mišios persikėlė vėl į cerkvę.

Partneriai