(0)

Piliakalniai ir kalvos Švenčionių rajone

Abejučių piliakalnis

Piliakalnis randasi Abejučių kaime. Datuojamas II tūkstantmečio pradžia. Piliakalnis įrengtas aukštumoje Asvejos (Dubingių) ir Ilgio (Gilaušio) ežerų, Asvejos ežero įlankos šiauriniame krante. 1 km į šiaurės rytus nuo piliakalnio yra IX a. – XII a. pilkapiai – Abejučių pilkapynas.

Akvieriškės piliakalnis su gyvenviete

Piliakalnis stūkso netoli Akvieriškės kaimo, Strūnos kairiajame krante. Šlaitai apie 7 m aukščio, aikštelė ovali, pailga šiaurės-pietų kryptimi. Viršuje šlaitai buvę aplyginti, statesni. Piliakalnio šiaurinėje, vakarinėje ir pietvakarinėje papėdėse rasta senovės gyvenvietė.

Baliulių piliakalnis su gyvenviete

Randasi Pabradės seniūnijoje. Įrengtas aukštumos kyšulio į Meros dešiniojo kranto slėnį aukštesniajame gale. Aikštelė ovali, pailga pietvakarių, kiek žemėjanti į vakarų pusę. Joje rasta molio tinko, perdegusių akmenų. Dabar piliakalnis apaugęs mišriu mišku.

Bogutiškės piliakalnis

 Piliakalnis  ir senovinė gyvenvietė randasi ant Mėžios upelio kairiojo kranto. Nupjauto kūgio pavidalo kalvą juosia pelkėtos daubos. Šlaitai statūs. Aikštelė ovali, jos pietiniame pakraštyje yra pylimo liekanų. Piliakalnio šiaurės ir rytų papėdėse rasta gyvenvietės liekanų.

 Cirkliškio piliakalnis ir gyvenvietė

Piliakalnis ir gyvenvietė randasi Cirkliškio dvaro rūmų parke. Kalvą, dar vadinamą Perkūnkalniu, iš šiaurės vakarų juosia Kūnos upelio, iš pietvakarių - Cirkliškio ežero slėnis. Pietvakarių papėdėje yra senovinės gyvenvietės liekanų, rasta geležies gargažių.

Jaciūnų piliakalnis

Stūkso Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, į pietvakarius nuo Jaciūnų. Įrengtas atskiroje masyvioje kalvoje, Žąsinų ežero rytiniame krante. Aikštelė ovali, pailga šiaurės rytų – pietvakarių kryptimi. Pietiniame šlaite, žemiau aikštelės yra terasa. Šlaitai vidutinio statumo, link ežero statūs. Piliakalnis labai apardytas arimų, apaugęs tankiais lapuočiais medžiais.

Partneriai