(0)

Muziejai Šilalės rajone

Baubliai

1812 metais D. Poška, - rašytojas, vienas žymiausių to meto kultūros veikėjų, Vyšniakalnyje nupjovęs jau džiūstantį tūkstantmetį ąžuolą, išskobęs kamieno storgalį įsirengė altaną. Uždėjęs šiaudinį stogą, iškirtęs langus, bei įstatęs duris, rašytojas ąžuolo kamiene įsirengė kambarėlį. Pavadino jį Baubliu. Altanoje rašytojas dirbo ir ilsėjosi. Čia jis laikė savo biblioteką, istorinę, archeologinę ir etnografinę medžiagą. Čia D. Poška parašė savo kūrinį "Mužikas Žemaičių ir Lietuvos", kaupė ir saugojo įvairias senienas. Vėliau atsirado mažesnis Baublio brolis. Galiausiai Baubliai pavirto muziejumi. 1971m. Baubliai buvo uždengti stikliniais gaubtais.

Kazimiero Jauniaus kletelė

Randasi netoli Kvėdarnos, Lembo kaime. Jaunių klėtelės trijose patalpose atkurta senoji Jaunių šeimos gyvenimo buitis. Stenduose sukaupta istorinė medžiaga apie kalbininką, jo artimuosius. Muziejaus teritorijoje atkurtas šulinys, yra autentiškas tvarto-daržinės pastatas. Teritorija aptverta tvora, būdinga šiam kaimui senovėje

Vlado Statkevičiaus muziejus

Šilalės krašto muziejus pradėtas kurti 1962 m., įsteigus Lietuvos kraštotyros draugijos Šilalės skyrių. Dabartinį muziejaus rinkinį sudaro archeologijos, etnografijos ir istorijos eksponatų rinkiniai. Čia eksponuojami neolito laikotarpio akmeniniai kirviai, ginklai ir įvairūs papuošalai (žalvariniai žiedai, segės, apyrankės, geležinių iečių ir kalavijų liekanos); namų apyvokos daiktai, amatininkų darbo įrankiai, apavas, apšvietimo priemonės.

Upynos liaudies amatų muziejus

Randasi Upynoje, miestelyje, kuris istoriniuose šaltiniuose pradedamas minėti XVII a. Čia sukaupta daugiau kaip 3 tūkst. eksponatų iš Upynos ir jos apylinkių. Muziejaus ekspozicija įrengta buvusiame klebonijos svirne. Pirmajame pastato aukšte rodomi archeologiniai radiniai, liaudies meno kūriniai, rengiamos trumpalaikės parodos. Antrajame pastato aukšte lankytojai susipažįsta su senųjų amatininkų – stalių, kalvių, batsiuvių, račių, kubilių – darbo pobūdžiu, įrankiais aplinka, kurioje jie dirbdavo

Partneriai