(0)

Kultūriniai objektai Šiaulių rajone

Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje yra per 470 kultūros paveldo objektų, esančių kultūros paveldo registre. Iš jų 214 yra valstybės saugomų sąraše, 13 nekilnojamojo kultūros paveldo objektų paskelbti kultūros paminklais. Didžiausią rajono nekilnojamojo kultūros paveldo dalį sudaro senosios kapinės ir kitos laidojimo vietos. Taip pat čia galima rasti ir piliakalnių, pilkapių, senovinių gyvenviečių, religinio kulto vietų. Taigi besiilsėdami kaimo turizmo sodybose tikrai rasite vietų, kurias galėsite aplankyti ir susipažinti su Šiaulių kraštu.

Partneriai