(0)

Dvarai ir pilys Šiaulių rajone

Gruzdžių dvaro sodyba

Dvaras randasi Gruzdžių kaime. Tai yra vienas iš didžiausių architektūros paminklų Šiaulių rajone ir vienas seniausių dvarų Lietuvoje. Statytas  XVIII a. Buvusio dvaro pieninės pastate įrengta juodosios keramikos dirbtuvė. O buvusiame prievaizdo namelyje dabar gyvena žmonės. Didžioji dalis buvusio dvaro pastatų priklauso Gruzdžių žemės ūkio mokyklai. Dauguma pastatų avarinės būklės.

Kuršėnų dvaro sodyba

Dvarą galime rasti Kuršėnuose. Tai vienintelis vertingiausias medinės dvarų architektūros palikimas Šiaulių rajone. Išlikę autentiški laiptai, langų rėmai, medinės lauko durys. Šiuo metu dvare veikia Šiaulių rajono savivaldybės etninės kultūros ir tradicinių amatų centras.

Paežerių dvaro sodyba

Dvaras pastatytas 1900 m. šalia Nelindos ežero. Prie jo veda asfaltuotas keliukas. Dvaras ir parkas yra savivaldybės nuosavybė. Vasaros sezono metu dvare vyksta jaunimo stovyklos. Šalia dvaro prie ežero įrengtos maudyklės su paprasta paplūdimio infrastruktūra.

 Varputėnų dvaro sodyba

Randasi Varputėnų kaime. Dvaras žinomas nuo XVI a. Dvarui priklausė apie 3000 ha žemės, čia buvo didelis žirgynas. Dvarininkai turėjo didelę pypkių kolekciją. Jie rūpinosi parku, rengė gegužines, vaikštynes, plaukymus valtimis. Tais laikais parkas buvo gerai prižiūrimas. Tvenkinius jungė takai, čia buvo salelės, tilteliai, apžvalgos aikštelės. Šiuo metu restauruotas visų statinių eksterjeras, dalis interjero, autentiškai atstatyta medinė rūmų veranda, sukultūrinta 140 ha dirbamos žemės, atkurta veislinių karvių banda, dalinai atsodintas iškirstas miškas. Dvare veikia pavyzdinis pienininkystės-sūrių gamybos ūkis.

Kurtuvėnų dvaro sodyba

Dvaras stovi Kurtuvėnuose nuo XIV a. Nepriklausomoje Lietuvoje (tarpukariu) po žemės reformos Kurtuvėnų dvaras buvo pripažintas pavyzdiniu ūkiu. Šiandien Kurtuvėnų dvaras įdomus išlikusiu parku, žirgynu, tvenkiniais, atstatytu mediniu barokinių formų svirnu.

Bubių dvaro sodyba

Stovi Bubiuose. Dvaras buvo svarbus kultūrinis ir ūkinis centras. Kartu su 1908 m. pastatytais rūmais sodybos kompleksui priklauso ir parkas, arklidė, grūdų sandėlis, sodininko namas, sarginė, mokykla, mokytojų namas, trys kumetynai, tvartas, siloso bokštas, dvi daržinės, spirito varykla, spirito saugykla, ūkinis pastatas, namas, lentpjūvė ir joje esanti technika. Dabar viename dvaro pastatų įsikūręs viešbutis.

Ginkūnų dvaro sodybos fragmentai

Randasi Ginkūnų kaime. Čia galima rasti unikalią juodosios keramikos sodybą, kurią tiek dėl išskirtinės architektūros, tiek dėl tautodailininkų naudojamos senovinės molio dirbinių gamybos technologijos gausiai lanko šalies ir užsienio turistų grupės, specialistų ir moksleivių ekskursijos.

 Naisių dvaro sodybos fragmentai

Tai Šiaulių rajono literatūros muziejus Naisiuose. Muziejuje surinkta medžiaga apie 100 rašytojų, kalbininkų, literatų, kurių likimai susieti su Šiaulių rajonu. Muziejuje dvi ekspozicijų salės. Per du dešimtmečius Naisių muziejuje sukaupta 7386 eksponatai , iš jų pagrindiniame fonde- per 4000 eksponatų.

Partneriai