(0)

Piliakalniai ir kalvos Kėdainių rajone

Ambraziūnų piliakalnis

Piliakalnis randasi prie Ambraziūnų kaimo.  Piliakalnį beveik sunaikino erozija, nuplovusi didžiąją aikštelės dalį. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu – II tūkstantmečio pradžia. Priešpilio pylimas ir aikštelės dalis dirvonuoja, jo šlaitai ir piliakalnis apaugę lapuočiais. Į rytus ir šiaurę nuo piliakalnio esančiame lauke yra papėdės gyvenvietė, kurioje rasta lygios keramikos.
 

Bakainių piliakalnis

Galima rastiKrekenavos regioniniame parke, Liaudės kairiajame krante, šalia Bakainių kaimo. Manyta, kad čia stovėjo Eigintų pilis, 1372 m. sudeginta kryžiuočių. Į pietvakarius nuo Bakainių piliakalnio yra Bakainių kapinynas. Pasak padavimo, kalnas supiltas buvusio mūšio vietoje: mūšyje žuvęs vadas, o žmonės nešę kepurėmis žemę ir jo kapo vietoje supylę didelį kalną.

Kalnaberžės piliakalnis

Piliakalnis yra  Kėdainių rajono savivaldybės teritorijoje. 1903 m. piliakalnį žvalgė L. Kšivickis, 1968 m. – Istorijos institutas.

Pilionių piliakalnis 

Randasi Kėdainių rajone, Gudžiūnų seniūnijoje. Ant piliakalnio 1934 m. pastatyta mūrinė koplyčia, o papėdėje – medinis kryžius. Užlipti į koplyčią įrengti platūs laiptai. Pietinėje ir pietvakarinėje papėdės dalyje buvusi gyvenvietė. Pasakojama, kad šioje vietoje lietuviai sumušė švedus: dauguma jų žuvo arba buvo palaidoti piliakalnyje.

Pilsupių piliakalnis

Piliakalnį galima rasti  Pilsupių kaime, Šušvės kairiajame krante. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmetyje – II tūkstantmečio pradžioje.

Plinkaigalio piliakalnis  

Piliakalnis yra šalia Plinkaigalio. Datuojamas I tūkstantmečiu – II tūkstantmečio pradžia. 1967 m.

Sangailų piliakalnis

Piliakalnis randasi į pietus nuo Sangailų. Datuojamas I tūkstantmečiu – II tūkstantmečio pradžia.

Vaidatonių piliakalnis

Piliakalnis randasi netoli Vaidatonių, prie Kruosto ir jo intako Skaudinio santakos. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu – II tūkstantmečio pradžia. Yra smarkiai apardytas – seniau čia buvusios kaimo kapinės, joms atminti pastatytas medinis kryžius.

Vosbučių piliakalnis

 

Piliakalnis stovi Krakių seniūnijoje, Vosbučių kaimo pietiniame gale. Datuojamas I tūkstantmetyje – II tūkstantmečio pradžioje.

Šukionių piliakalnis

Randasi netoli Šukionių. Piliakalnis datuojamas XIV a. Čia aptiktos 13 cm storio rąstų sudėtos suanglėjusios gynybinės sienos liekanas. Siena buvo krauta iš gulsčių rąstų, prilaikomų įkastų kuolų, viduryje pripilta žemės. Aikštelėje aptikta geležinių dirbinių: dalgis, 2 kapliai, sagtis, grandis, peilis; žalvarinių papuošalų liekanų

Partneriai